Grafické informace vlevo
 Operátor +421 903 878 089
 Platobné karty Prijímame platby
Facebook Facepile
Certifikovany obchod

Tento e-shop je certifikovaný.

 

Ako si vybrať správny ventilátor nie len do kúpeľne

Ako si vybrať správny ventilátor nie len do kúpeľne
Ako si vybrať správny ventilátor nie len do kúpeľne

Výber ventilátora môže zdať naoko jednoduchou záležitosťou, netreba ho podceniť. Nie je nič horšie ako zistenie, že po nainštalovaní ventilátor síce pracuje, ale požadovaný efekt sa nedostaví.Aby sme udržali v ľubovoľnom prostredí kvalitné ovzdušie, musíme zabezpečiť výmenu znehodnoteného vzduchu za čerstvý.To môžeme dosiahnuť prirodzeným alebo núteným vetraním.Prirodzené vetranie je realizované obvykle otvorenými oknami alebo prirodzenou ventiláciou (špáry).Ak chceme zabezpečiť výmenu vzduchu bez ohľadu na vonkajšie podmienky,je potrebné použiť nútené vetranie prostredníctvom ventilátorov alebo vetracích jednotiek.


 

Ako správne zmerať priemer ventilátora?

Jedným zo zásadných parametrov pri výbere ventilátora je jeho priemer. Aký vlastne vybrať? Stačí pre váš priestor ventilátor menší, alebo by bolo dobré použiť už nejaký väčší? A práve s touto voľbou sa vám na nasledujúcich riadkoch budeme snažiť poradiť.Pokiaľ toto téma nechcete detailnejšie študovať sami, napíšte nám na e-mail info@iventilatory.sk alebo zavolajte na +421 903 878 089. Radi sa na vašu situáciu pozrieme a odporučíme ten správny.


 

Otvor na ventilátor už mám

Ak vymieňate starý ventilátor alebo už máte v novostavbe prieduchy pripravené, je to jednoduché. Stačí otvor zmerať a podľa zisteného priemeru vyberať. Takto ste síce obmedzení veľkosťou, ale aj malé ventilátory nakoniec môžu byť dosť výkonné.Jediné, čo je ešte potrebné, je vybrať správne funkcie ventilátora. Ujasniť si, čo od neho potrebujete. Časový dobeh? Snímač vlhkosti? Extra tichý chod? Solárne napájanie? Všetky tieto a ešte ďalšie vetráky máme v ponuke.


 

Otvor na ventilátor ešte nemám

Tu to začína byť zaujímavé. Pre naozaj správnu veľkosť ventilátora je totiž potrebné zahrnúť niekoľko rôznych vecí. V prvom rade určite veľkosť samotnej miestnosti. Ďalej potom miesto montáže, usporiadanie miestnosti, počet ľudí v miestnosti, vzdialenosť odsávanej vzdušniny, počet komponentov v zostave (kolená, redukcie) a ďalšie. Jednou z podstatných vecí, ktorú si sami vopred musíte určiť, je, ako rýchlo chcete miestnosť odsávať (odvetrať).

Na nasledujúcich riadkoch pracujeme preto veľa s prietokom vzduchu a jeho jednotkou m3 / hod. Zjednodušene nám tento údaj hovorí, aký veľký objem vzduchu dokáže ventilátor za hodinu odsať (vymeniť).
 

Väčšinou (nie však vždy) platí:


 

Veľkosť a typ miestnosti

Veľkosť a typ miestnosti je asi tým najdôležitejším parametrom, na ktorý je potrebné sa pri výbere pozerať. Ventilátor s prietokom vzduchu do 100 m3 / hod veľkú kuchyňu jednoducho nevyvetrá.


 

Ako teda vyberať? Pokiaľ chcete počítať manuálne, postupujte nasledovne:

Vypočítame objem miestnosti. Môže byť aj približný, ak máte atypické priestory. Je to jednoduchá matematika. Výška x šírka x dĺžka miestnosti.

Príklad: 2,6 m (výška) x 3 m (šírka) x 4 m (hĺbka) = 31,2 m3

Zahrnieme do výpočtu požadovaný počet výmen vzduchu za hodinu. Kým v obývacej izbe väčšinou stačí vymeniť vzduch raz za hodinu, vo vlhkej kúpeľni sa už odporúča výmen sedem. V veľkej miere využívaných kuchyniach potom až dvadsať. Približnú tabuľku odporúčaných výmen nájdete nižšie.

Typ miestnosti Koeficient výmeny vzduchu (k)
KÚPEĽŇA
Ventilátor nástenný / okenný /
stropný ventilátor s časovým dobehom a hygrostatom

6 - 8
5 - 7
KUCHYŇA
Ventilátor nástenný / stropný
ventilátor nad sporákom

6 - 10
5 - 8
TOALETA
Ventilátor nástenný / okenný /
stropný ventilátor s časovým dobehom a hygrostatom

8 - 10
7 - 9
PRÁDELNA
Ventilátor nástenný / okenný / stropný

10- 15
PIVNICE
Ventilátor umiestnený vo ventilačnom kanáli

4 - 6
GARÁŽE
Ventilátor nástenný / okenný / stropný

4 - 8
BANKY 2 - 4
KANCELÁRIE 5 - 7
KINA - DIVADLÁ 7 - 9
KUCHYŇA V REŠTAURÁCIÍ 15 - 25
BARY - KAVIARNE 9 - 11
LABORATÓRIÁ 5 - 10


 

                                                                      a x b x c = 31,2 m3 x 7 = 218,4 m3 / hod


 

Týmto počtom výmen vynásobíme objem miestnosti.

Príklad: Našou miestnosťou je kúpeľňa. Odporúčaný počet výmen vzduchu za hodinu je 7. Teda 31,2 m3 x 7 = 218,4 m3 / hod.


Vyberieme správny ventilátor s prietokom vzduchu okolo 200 - 250 m3 / hod.


 

Usporiadanie miestnosti

Každá miestnosť je iná. Ak sa v nej nachádzajú predmety, ktoré produkujú škodliviny či vlhkosť, je dobré na ne pri výbere toho správneho ventilátora myslieť. Nižšie nájdete hodnoty pre jednotlivé zariadenia.

 • záchodová misa - 50 m3 / h
 • umývadlo - 25 m3 / h
 • pisoár - 30 m3 / h
 • sprcha - 150 m3 / h


 

Počet ľudí v miestnosti

Ak máte miestnosti, v ktorých sa pohybuje naraz viac ľudí, je potrebné vziať ohľad aj na toto. Štandardne sa počíta 30 m3 / h na osobu. Pokiaľ ide ale o fajčiarov alebo o osoby vykonávajúce fyzickú prácu, počítajte radšej 50 m3 / h.


 

Vzdialenosť odsávané vzdušniny (dĺžka potrubia)

Dĺžka potrubia, ktorým vzduch odsávame z miestnosti, je samozrejme tiež dôležitý parameter. V prípade zle zvoleného ventilátora môže nastať problém s nedostatočným odsatím vzduchu. Po vypnutí sa navyše odsatý vzduch môže držať v potrubí a vracať sa späť do miestnosti.


 

Pre ľahšiu orientáciu môžete pracovať s týmito parametrami:

 • Priemer ventilátora 80 mm je schopný dopraviť vzduch v potrubí s dĺžkou do 5 metrov (ventilátory s týmto priemerom sú vyrábané v radiálnom prevedení, ktoré majú vyšší tlak než axiálne ventilátory).
 • Priemer ventilátora 100 mm je schopný dopraviť vzduch v potrubí s dĺžkou napr. od 2 do 5 metrov v závislosti od výkonu ventilátora.
 • Priemer ventilátora 125 mm je schopný dopraviť vzduch v potrubí s dĺžkou do 7 metrov (v ideálnych podmienkach do 8 metrov) v závislosti na výkone ventilátora.
 • Priemer ventilátora 150 mm je schopný dopraviť vzduch v potrubí s dĺžkou do 9 metrov (v ideálnom prípade 10 metrov), opäť záleží na výkone ventilátora.

Toto platí všeobecne pre domové i ostatné ventilátory. Drobné rozdiely sú u axiálnych a radiálnych prevedení. Radiálne ventilátory majú vyšší tlak, axiálne ventilátory potom vyšší prietok vzduchu.


 

Počet komponentov v zostave

Zabúdať by sa nemalo ani na počet komponentov v potrubí. Všeobecne platí, že čím viac komponentov v rozvodoch je, tým je potreba výkonnejší ventilátor. Každé koleno, každá odbočka v potrubí vytvára odpor, ktorý vám obmedzuje prietok vzduchu.

Príklad: Ak daný ventilátor zvládne odsať vzduch u priameho potrubia do vzdialenosti 5 metrov, pri použití dvoch kolien, odbočky a plastové spätné klapky už zvládne len dĺžku cca 3,5 - 4 metre.


 

Umiestnenie samotného ventilátora

Na záver je dobré myslieť aj na to, kde a kam chcete ventilátor umiestniť. Ak napríklad potrebujete umiestniť ventilátor priamo nad sprchovací kút alebo vaňu, odporúčame použitie ventilátora na 12V. Tým eliminujete riziko zásahu elektrickým prúdom. Na druhú stranu, vzhľadom k napájaniu majú tieto ventilátory menší výkon a s tým spojený menší prietok vzduchu.


 

Ďalšie možnosti


Pri výbere správneho ventilátora je dobré myslieť aj na ďalšie funkcie, ako je napríklad snímač vlhkosti, časovač, spätné klapky či automatické žalúzie.

 • Snímač vlhkosti zapne alebo vypne ventilátor podľa vopred definovaných podmienok.
 • Časovač vypne alebo zapne ventilátor v určitom čase, prípadne po určitej dobe vetrania.
 • Spätné klapky či automatické žalúzie slúžia na to, aby sa nasatý vzduch, nevracal z potrubia späť do miestnosti.


 

Koľko vzduchu potrebujeme?

Táto otázka nás napadne ako prvá v súvislosti s vetraním určitého konkrétneho priestoru.Podľa platných hygienických predpisov existujú rôzne spôsoby posúdenia potrebnej výmeny vzduchu:

Podľa počtu osôb v danom priestore.Základná hygienická dávka na osobu je obvykle 30 m3/h.(vo fajčiarskom prostredí alebo alebo v prostredí so zvýšenou aktivitou ĺudí (telocvične,fitness) je to 50 m3/h.)
Podľa počtu predmetov v danom priestore, ktoré produkujú škodliviny alebo vlhkosť - obvykle u toaliet,kuchýň, šatní a pod. (wc/50 m3/h, kúpelňa/25 m3/h,sprcha/150 m3/h)
Podľa počtu požadovaných výmen vzduchu v danom priestore za 1 hodinu. (Vypočítame objem miestnosti v m3)


 

Spôsoby vetrania
 

 • Podtlakové vetranie - odsávanie vzduchu z miestnosti

Systém odsávania vzduchu je najpoužívanejšou metódou výmeny vzduchu, pretože je najekonomickejšia. Používa sa najmä tam, kde vzduch obsahuje škodliviny, ktoré nechceme dostať do okolitých priestorov (kúpeľne, kuchyne, fajčiarne, WC a pod.). Znehodnotený vzduch z miestnosti je odsávaný do vonkajšieho prostredia a nahradzovaný čerstvým vzduchom. Pri tomto spôsobe vetrania musia byť miesta odsávania a prívodu vzduchu umiestnené tak, aby privádzaný čerstvý vzduch pokryl celú miestnosť.

Pre zvýšenie efektivity systému je vhodné otvory nasávania umiestniť oproti bodu odsávania (ventilátoru). Ich plocha by mala byť cca 1,5 až 2-krát väčšia, než je plocha otvoru pre ventilátor. V opačnom prípade nebude zabezpečená požadovaná výmena vzduchu v miestnosti. Ak chcete vetranú miestnosť rozdeliť na fajčiarsku a nefajčiarsku zónu, potom je potrebné nefajčiarsku zónu umiestniť do prívodnej časti a fajčiarsku zónu do odvodnej časti.

 • Pretlakové vetranie - prívod vzduchu do miestnosti

Tento spôsob výmeny vzduchu predstavuje presný opak odsávania. Vzduch z okolitého prostredia je ventilátorom vháňaný do miestnosti. V miestnosti vznikne pretlak, ktorý zabezpečí vytlačenie prebytočného vzduchu cez dostupné otvory. Používa sa hlavne v prípadoch, ak chceme zabrániť prenikaniu škodlivín z okolitých priestorov do vetranej miestnosti.

 • Rovnotlaké vetranie - nútený prívod a odvod vzduchu

Použitím obidvoch predchádzajúcich metód súčasne vzniká rovnotlaký ventilačný systém.Tento spôsob vetrania je najúčinnejší.Výkon prívodného a odsávacieho ventilátora nemusí byť celkom rovnaký. Ak chceme v miestnosti dosiahnuť mierny podtlak, zvolíme výkonnejší odsávací ventilátor. Ak chceme dosiahnuť pretlak použijeme výkonnejší prívodný ventilátor. Pre umiestnenie prívodu a odvodu vzduchu platia rovnaké pravidlá ako v prípade 1.


 

Základné parametre ventilátora

Vzduchový výkon ventilátora (množstvo vzduchu v m3/h, ktoré je ventilátor schopný vymeniť) je jeho základným parametrom. ďalším parametrom je statický tlak v Pa.Tento parameter je dôležitý hlavne u ventilátorov, ktoré sú napojené na vzduchotechnické potrubie.Dalšími dôležitými parametrami sú elektrický príkon (W), hlučnosť (dB), krytie (IP), teplotný rozsah (°C) a ďalšie.


 


ODPORÚČANIA PRE INŠTALÁCIU

Ventilátor umiestnite ideálne do hornej časti miestnosti,prípadne na strop.Pri inštalácii na strop odporúčame použiť ventilátor s guličkovými ložiskami.
K ventilátoru je vhodné pripevniť spätnú klapku, ktorá zabráni návratu nežiaducich pachov späť do miestnosti.Pokiaľ je ventilátor vybavený automatickou žalúziou už nie je spätná klapka potreba (ale dokúpiť si ju môžete).
Ventilátor je možné pripojiť na vypínač osvetlenia alebo samostatný vypínač.
Pre pripojenie ventilátora je potrebný kábel s minimálne dvoma vodičmi.Ak máme ventilátor s rozšírenou funkciou (časovač, čidlo vlhkosti) sú nutné tri vodiče.(stála a prerušovaná fáza (vypínač) a nula)
Axiálne domové ventilátory sú určené na odsávanie na kratšie vzdialenosti cca 3-5 metrov.
Ventilátory sú kompatibilné s potrubím zhodného priemeru.


 

Voľba vhodného typu ventilátora

Pri návrhu je potrebné zohľadniť prostredie v ktorom bude ventilátor pracovať.Podľa prostredia je potrebné vybrať ventilátor s potrebným IP krytím.Pre vlhké prostredie (kúpeľne, bazény a pod.) je potrebné krytie IPX4. Pre vyššie teploty, výbušné alebo agresívne prostredie je potrebné použiť ventilátory určené špeciálne pre tieto podmienky.Ďalším krokom je voľba konkrétneho typu ventilátora, podľa potreby jeho využitia. Tu je k dispozícii viac možností, podľa konkrétnych podmienok:

 • Axiálne ventilátory slúžia na priamy výfuk cez stenu alebo krátke potrubie.Dostupné sú ako stenové alebo okenné.
 • Radiálne ventilátory sa používajú pre napojenie na dlhšie vzduchotechnické potrubie ktoré majú vyšší statický tlak.Vyrábajú sa ako potrubné alebo nástenné s výfukom do potrubia.
 • Potrubné ventilátory sa používajú obvykle pre vyššie vzduchové výkony.Umožňujú zabudovať ventilátor kdekoľvek do potrubia a použiť aj pre centrálne vetranie viacerých malých miestností cez vzduchotechnické potrubie.
 • Ak bude ventilátor v prevádzke len občas,stačí použiť ventilátor s klznými ložiskami.V prípade potreby nepretržitej prevádzky alebo viac ako 8 hodín denne, je potrebné použiť ventilátor s guľôčkovými ložiskami.
 • Ak je ventilátor napojený na spoločné odvodné potrubie alebo vetraciu šachtu s ďalšími ventilátormi,je potrebné použiť spätnú klapku alebo ventilátor s automatickou mriežkou.
   


 

Ovládanie ventilátora je možné realizovať rôznymi spôsobmi:


 

DALAP = široká ponuka kvalitných ventilátorov


 

Získali ste ucelenú predstavu ako postupovať, aby ste si správne vybrali vhodný typ ventilátora. Radi by sme upriamili Vašu pozornosť na výrobky nemeckej firmy s viac ako 10 ročnou tradíciou výroby vetracej techniky.Jej produkty sa tešia vo svete mimoriadnej obľube a to nielen vďaka vynikajúcemu pomeru ceny a výkonu, kvalite a dlhodobej životnosti ventilátorov, ale aj kvôli ich estetickému a nadčasovému dizajnu.Široký rozsah produkcie DALAP zaručuje uspokojenie ľubovoľnej požiadavky kladenej na vetrací systém.Uvedieme aspoň niekoľko typov ventilátorov vhodných do domácností, komerčných a priemyselných priestorov.


 

Ďaľším dôležitým faktorom pri kúpe ventilátora je hluk ktorý je uvádzaný v decibeloch (dB).Tabuľka uvádza príklady typických zvukov pre uvedené hladiny intenzity zvuku.
 

Hladina akustického tlaku (hluku) 10 dB znie ako?
Pokojné dýchanie, šušťanie lístia,
odhlučnené nahrávacie štúdio.

Hladina akustického tlaku (hluku) 20 dB znie ako?
Veľmi pokojná miestnosti, šepot.

Hladina akustického tlaku (hluku) 30 dB znie ako?
Tichý sála, poslucháreň, úplne tichá noc v lese.

Hladina akustického tlaku (hluku) 40 dB znie ako?
Dážď, veľmi stlmené rádio.

Hladina akustického tlaku (hluku) 50 dB znie ako?
Priemerný hluk v kancelárii.

Hladina akustického tlaku (hluku) 60 dB znie ako?
Zvuk bežných rozhovorov na 1 meter.
Zvuk elektrického holiaceho strojčeka.

Hladina akustického tlaku (hluku) 80 dB znie ako?
Mestká doprava, nákladné auto,hlasný krik.
 
Hladina akustického tlaku (hluku) 100 dB znie ako?
hluk orchestra,maximálna prípustná norma hluku do slúchadiel.
 
Hladina akustického tlaku (hluku) 120 dB znie ako?
zbíjačka,motor lietadla.
 


 

Naše ventilátory

Rada PT,LV,BF,BFA,iCON,iFAN,Grace,Elke,Nomia predstavujú axiálne ventilátory vhodné do kúpeľní, sociálnych zariadení, kuchyniek a pod., určených na priame odsávanie cez stenu alebo do krátkeho potrubia (dĺžka max. 8m). Vyrábajú sa v rozmeroch 100mm, 125mm a 150mm. Je možné ich inštalovať do stien alebo do okien.Úžitkovú hodnotu celého radu PT,LV,BF,BFA,iCON,iFAN,VV,MAO1,VN zvyšuje ich nízka hlučnosť rovnako aj široká škála ich vybavenia - automatická mriežka, spätná klapka, možnosť časového dobehu ventilátora po opustení miestnosti, automatické ovládanie vlhkosti v miestnosti, možnosť automatického zapnutia ventilátora po vstupe do miestnosti atď. 

Filtrovať podľa parametrov
Prosím vyberte FenolStop NEW Doprava zdarma Zľava Výpredaj Dopredaj Víťaz testu Tip Olej Wild Orange ZDARMA WIFI Bluetooth Diaľkové ovládanie Nedostupné
Filtrovanie podľa ceny
12
Hore
DOPRAVA ZDARMA
Pri objednávke
nad 50€
KAMENNÁ PREDAJŇA
Navigovať do obchodu
VŠETKO O VAŠOM ÚČTE
zobrazit účet
HELPDESK

Potrebuje poradiť?
       Neváhajte a volajte     
+421 903 878 089

Ospravedlňujeme sa, z dôvodu dlhodobej nedostupnosti tohoto produktu sme nútení dočasne pozastaviť objednávanie cez e-shop. Akonáhle produkt naskladníme uvoľníme ho do predaja. V prípade že Vám nevadí dlhšia čakacia doba napíšte nám na info@iventilatory.sk kde Vám radi objednávku vytvoríme.